Amb la pandèmia, els instituts de batxillerat i FP han anat adaptant-se de forma diferent a la petició del Departament d’Educació de reduir la presencialitat en pandèmia. En el cas de la formació professional, amb cursos molt pràctics i presencials, ha estat tot un desafiament reconfigurar els currículums i horaris. L’autonomia de centres els ha permès reinventar-se de formes diferents, combinant els dies telemàtics i presencials o alternant setmanes senceres en les diferents modalitats.

Alternar setmanes presencials i telemàtiques

Un dels casos d’èxit pedagògic són els graus formatius de Grau Mitjà i Superior que imparteixen a l’Institut Joan d’Àustria, de Sant Martí. Aquí han optat per alternar les setmanes presencials i telemàtiques i retransmetre les classes en línia perquè tothom les pugui seguir sempre. Per combatre la bretxa digital, han implantat una política d’aules obertes per tothom qui ho necessiti.

Com que es tracta d’alumnes d’informàtica (desenvolupament d’aplicacions web i administració de sistemes informàtics en xarxa, entre d’altres) la reconversió a les classes en línia ha estat més fàcil. Professorat i alumnes tenen un avançat domini digital que ha fet que la transició “sigui fàcil i sense gaires problemes”, com destaca el director del centre, Martín Martín, que afegeix que en altres graus més presencials hauria estat molt més complex.

Balanç positiu de les classes en línia

El cap d’estudis de l’institut assenyala que el balanç que en fan és “més que positiu”, malgrat que, si poguessin escollir, es decanten de forma majoritària pel sistema presencial que permet “resoldre millor dubtes al moment”. Els alumnes destaquen que els resulta “més senzill” mantenir les rutines de treball assistint al centre i afirmen que es concentren i treballen millor presencialment a l’aula. Tot i això asseguren que amb les classes digitals poden seguir bé el curs.

Un alumne segueix una classe d'FP en línia

Aules obertes per als alumnes que ho necessitin

A l’hora de configurar com implantaven aquest sistema dual, al centre ho van tenir clar. Les portes de les aules sempre estarien obertes per a tothom, malgrat que al grup els toqui seguir les classes des de casa. D’aquesta manera es vol combatre la bretxa digital i un eventual abandonament dels alumnes amb les classes a distància.

En aquest sentit, pot assistir presencialment a l’aula tot l’alumnat que ho necessiti, malgrat que li toqui setmana en línia, ja sigui perquè no té connectivitat o ordinador a casa, o perquè pedagògicament requereixi seguir les classes presencialment. Es vetlla especialment per l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Avaluació continuada

El claustre del centre destaca que han continuat fent l’avaluació continuada que feien fins ara. És un sistema que valoren positivament des del centre perquè els permet anar veient l’evolució dels alumnes durant el curs. En aquest sentit, a més de l’avaluació d’exercicis, els exàmens es fan presencialment quan toca fer classe a l’aula.