L’aspecte del carrer de Pere IV no té res a veure amb el d’abans. De tres carrils de circulació per al trànsit privat, ara en té només un, en sentit Besòs. La resta de l’espai és per als vianants i els mitjans de transport sostenible. Les voreres s’han eixamplat fins als 5,45 metres. També hi ha un carril bici bidireccional i segregat situat al costat muntanya. S’hi ha afegit mobiliari com ara bancs als marges de les voreres i arbrat, entre els quals hi ha til·lers.

També s’hi han millorat el sistema de clavegueram, de drenatge superficial i de recollida de residus. S’hi han habilitat zones de càrrega  i descàrrega. Hi ha aparcaments per a motos i bicicletes, però s’han reduït els espais d’estacionament per als cotxes.

Són els canvis que ha implicat la primera fase de la reforma del carrer de Pere IV, entre els carrers de Roc Boronat i de Bilbao, al districte de Sant Martí. La reforma afecta una zona de 559 metres de longitud amb un pressupost de 7.100.899 euros.

Més reformes a Sant Martí

Però la reforma no s’acaba aquí. L’Ajuntament ja redacta el projecte per als treballs de Pere IV a la banda Besòs, en el tram comprès entre la rambla de Prim i el carrer de la Selva de Mar. Les obres començarien a principis del 2018.