El 12 de febrer, dia de Santa Eulàlia, serà festa local a Barcelona per primera vegada. Fins ara les dues festes locals que seleccionava el consistori eren el dilluns de Pasqua Granada i el dia de la Mercè. Aquest 2016 el dia de la segona Pasqua serà festiu a tot Catalunya i això dóna peu al govern municipal a triar una altra festivitat local.

El calendari de festius de 2016 fixat per la Generalitat ha alterat un dels festius locals de Barcelona. Per primera vegada, el dia de Santa Eulàlia, el 12 de febrer, serà festa a Barcelona.

La Generalitat va publicar el mes d’abril les festivitats de 2016 i n’hi haurà 12. Com que l’Onze de Setembre (Diada de Catalunya) cau en diumenge, ha seleccionat el dilluns de Pasqua Granada (16 de maig) com a festiu a tot el país.

Cada ajuntament té dret a triar dos festius propis. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona ha canviat el dia de la segona Pasqua, que fins ara només era festa a la ciutat, pel dia de la copatrona de la ciutat.