pacient ressonància hospital amb metge

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) reclama al nou govern de la Generalitat que torni al més aviat possible a la normalitat en l’atenció oncològica. Segons explica en un comunicat, la crisi sanitària ha provocat retards en les proves diagnòstiques i en el funcionament dels programes de cribratge poblacional, que repercuteixen en un possible impacte negatiu en el pronòstic de la malaltia. S’estima que el 2020 es van deixar de diagnosticar 1 de cada 5 casos, segons la Societat d’Oncologia Mèdica (SEOM).

Més recursos per a la rehabilitació i la reinserció laboral

LA FECEC alerta que calen mesures de suport a la rehabilitació, integració social i reinserció laboral. El Pla europeu recull una menció expressa als supervivents i als problemes en l’àmbit laboral i preveu unes mesures per pal·liar la discriminació que aquestes persones pateixen a productes financers i tornada al mercat de treball.

A Catalunya el càncer és una de les principals causes de mort per malaltia. A Espanya els tumors van representar la tercera causa de defunció, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de gener a maig del 2020.

Durant els mesos de pandèmia han augmentat les peticions de suport psicològic presencials i, sobretot, telemàtiques dels malalts de càncer. Segons Rafa Castell, psicooncòleg de l’Associació Espanyola contra el Càncer, els malalts necessiten un acompanyament per gestionar la por.