tancament escoles barcelona

La Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB) ha demanat “que es comenci a programar i organitzar un retorn esglaonat dels alumnes a l’escola” davant del “patiment i preocupació” per la crisi del coronavirus. Reiteren que aquest retorn ha de permetre “fer un tancament emocional del curs” a “alumnes, docents i famílies”. A més, volen que en “la presa de decisions” es valori “la diferència entre les diferents etapes educatives: infantil, primària, secundària i postobligatòria”.

Des de la FAVB demanen “considerar les conseqüències psicològiques del confiament i planificar el retorn prioritzant els alumnes per sobre dels continguts“. En aquest sentit, es mostren contraris a “allargar el curs escolar més enllà de les dates previstes oficialment”. Creuen que “ni l’alumnat ni el professorat no estan en condicions emocionals de superar el repte que suposa posar per davant el currículum” i reclamen “preveure l’avaluació continuada com alternativa a exàmens finals”.

Igualment, la FAVB denuncia les “retallades” al sistema educatiu i “l’increment de recursos destinats a la escola concertada”. Recorden que “l’alumnat vulnerable està concentrat en l’escola pública i representa un de cada quatre alumnes”. Davant d’això, demanen que es destini “un pressupost extraordinari per a l’organització de colònies i casals d’estiu” perquè “cap alumne deixi d’anar-hi per manca de pressupost familiar”.

Trencar la bretxa digital a les escoles

Des de la FAVB asseguren que “la situació de confinament ha fet evident la bretxa digital existent entre l’alumnat i uns docents amb moltes dificultats d’actuació davant d’un entorn que fora de l’escola és molt digital”. Per a aquest motiu, demanen “que les companyies telefòniques facilitin l’accés gratuït a internet a totes les llars amb infants”. Els veïns recorden que “a Catalunya l’any 2019 hi havia 150.000 llars sense accés a internet”.

La FAVB també vol que es valorin “les debilitats que s’han trobat en el moment de gestionar un aprenentatge fora de l’aula, ‘online’, i les mancances organitzatives per dur-lo a terme”. A partir d’aquí demanen que es faci “efectiu l’accés real dels centres educatius a l’equipament en tecnologies de la informació, la comunicació, el coneixement i l’aprenentatge i la formació efectiva dels professionals docents“.