En tenia la sospita, però ara hi ha posat xifres. La Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC) alerta que les famílies dels alumnes financen l’escola pública a través de les AMPA o les AFA i de “quotes il·legals”. És la conclusió principal que extreu d’un estudi que ha fet públic aquest dijous. La FaPaC critica que les associacions i les famílies assumeixen costos de funcionament dels centres i que d’això se n’hauria d’ocupar el Departament d’Educació.

Es refereix, per exemple, a despeses de material escolar, sortides o, fins i tot, a la contractació de professionals. Amb tot, la FaPaC calcula que la Generalitat s’estalvia almenys 148 milions d’euros a costa de les famílies i, això, segons la directora tècnica de l’entitat, Lidón Gasull, vulnera les lleis educatives, així com el dret a l’educació universal i gratuïta.

En què consisteix l’estudi?

Per treure aquestes conclusions, en l’estudi la FaPaC ha analitzat a què es destinen els ingressos econòmics que unes 1.202 AFA de Catalunya reben a través de les quotes de soci  ─els diners que paguen les famílies de manera opcional─, de les subvencions ─tant públiques com privades─ i les donacions de particulars. També s’han analitzat les quotes que les escoles cobren directament a les famílies i les aportacions que fan les AFA als centres educatius.

La gestió del temps de migdia

A Catalunya, més de la meitat d’escoles públiques s’encarreguen de gestionar el servei de menjador i, en gairebé un 44 % dels casos, ho fan les AFA. En aquest punt, l’estudi critica, sobretot, la gestió que en fan els mateixos centres: alerta que hi ha famílies que paguen més del màxim que estableix la llei, és a dir, 6,21 euros pel menú diari. “En més de 100 centres públics, el Departament permet que l’alumnat es trobi en un situació de desigualtat”, explica Gasull.

D’altra banda, la FaPaC també lamenta que més de la meitat d’activitats que s’ofereixen en temps de migdia són aprenentatges d’idiomes i pràcticament un 20 %, d’informàtica. Es tracta d’un tipus de formació que correspon al currículum educatiu del temps lectiu i, per tant, segons l’entitat, “va contra el principi d’igualtat i no discriminació” de l’alumnat.

La quota de material escolar

L’estudi revela que en territori català les famílies dels centres educatius públics paguen prop de 90 euros l’any en concepte de quota de material escolar, i quasi totes les escoles i instituts cobren per aquest concepte. A més, la FaPaC avisa que, tot i que el cobrament de quotes en l’educació pública és “il·legal”, s’ha “institucionalitzat”. És a dir, les famílies creuen que estan obligades a pagar la quota de material escolar i, en alguns casos, si no poden fer-hi front se les deriva a serveis socials.

Les AFA contracten professionals en horari lectiu

Una altra de les qüestions que ressalta la investigació és que les AMPA i AFA contracten professionals en horari lectiu. En concret, gairebé 100 centres educatius públics catalans disposen de personal contractat per les associacions i, segons la FaPaC, això demostra que les famílies estan suportant el cost de la manca de professionals al sistema educatiu públic. És el cas, per exemple, de professors d’idiomes, tècnics d’educació infantil (TEI) o bé monitors de lleure.

Barcelona, la ciutat on les famílies paguen més

A Catalunya, les famílies dels centres educatius públics paguen, de mitjana, 31 euros l’any en concepte de quota de soci de l’AMPA o l’AFA. A Barcelona, però, aquesta xifra s’enfila. És la ciutat on les famílies paguen més, uns 46 euros l’any de mitjana. A l’altre extrem s’hi situen les Terres de l’Ebre, en què els pares i mares paguen menys de la meitat, 20 euros l’any en aquest concepte.

Finançament privat encobert a través de subvencions

Per últim, la FaPaC també denuncia que del total de les subvencions privades que reben les AMPA i les AFA, més d’un terç prové de l’Obra Social la Caixa. Destaca que un 45 % d’aquestes subvencions són per finançar el funcionament dels centres i, en el cas de les donacions en espècie, més del 91 % s’han destinat a material per al mateix institut o escola. Així doncs, adverteix que s’estan fent “donacions encobertes […] que contribueixen al finançament privat”.

La FaPaC ja ha alertat en diverses ocasions que el govern català té la voluntat de traspassar alumnes de l’escola pública a la concertada i que hi ha voluntat de privatitzar el sistema educatiu.