La FaPaC —Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya— no és partidària d’obrir les escoles el mes de juliol per fer classes de reforç als alumnes, davant la crisi del coronavirus. Segons Lidón Gasull, directora de la FaPaC, la millor solució és “avançar l’inici del pròxim curs a l’1 de setembre” perquè és una mesura que “beneficiarà el conjunt de l’alumnat en igualtat de condicions”. Considera que és moment de “sacrificis i s’ha de pensar en el benestar col·lectiu”. Gasull explica que s’haurien de centrar els recursos a “engegar el curs que ve abans i no pas a enviar tauletes o ordinadors als alumnes amb menys recursos”.

Gasull explica que els esforços ara “s’han de centrar a planificar el proper curs i organitzar-lo començant abans”. Creu que “començar el curs a principis de setembre servirà per adaptar el currículum”. Considera que obrir les escoles al juliol per oferir reforç als alumnes “no és una mesura seriosa”. Diu Gasull que durant els mesos d’estiu s’han de “respectar les vacances dels nens i nenes”.

La FaPaC veu bé obrir escoles al juliol només per a activitats de lleure

La FaPaC veu amb bons ulls que s’obrin les escoles per fer activitats de lleure durant el juliol. Assegura que seria una bona mesura perquè “les famílies deixessin els fills als centres de forma gratuïta”.

Gasull considera positiu que s’hagi acordat no avaluar el tercer trimestre i que s’avaluïn únicament el primer i el segon. A la vegada critica que les directrius del Ministeri d’Educació són molt obertes i es deixen en mans de les comunitats les decisions finals. La FaPaC considera que per ara no queda clar com es passa de cicle, sobretot els alumnes que acaben la primària i els que finalitzen el batxillerat.