La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) defensa que el curs 2020-21 ha de començar el 14 de setembre de manera presencial per a l’alumnat de totes les etapes educatives. Ho ha fet públic en un comunicat aquest dijous. La federació alerta que l’educació és un dret fonamental i que només es pot garantir en igualtat d’oportunitats mitjançant la presencialitat a l’aula. 

Més professors per fer garantir ràtios d’un màxim de 20 alumnes per aula

Segons la FaPaC, en la trobada virtual que van mantenir la setmana passada amb el conseller d’Educació, Josep Bargalló, aquest es va comprometre a limitar a 20 alumnes la ràtio màxima per grup classe a tots els centres educatius. Per fer-ho possible, diu la FaPaC, el conseller va anunciar-los que es contractaria més professorat abans de l’inici. L’entitat reclama al govern català que es concretin més mesures per a l’etapa de secundària per evitar al màxim qualsevol risc que pugui provocar un nou confinament. L’entitat demana que es mantingui la distància mínima en el mateix grup estable amb la finalitat de reduir al màxim el risc de contagi i evitar possibles confinaments parcials o totals.

La FaPaC assegura que Educació manté vigent el protocol presentat el passat 12 d’agost, segons el qual si es detecten un o més casos positius en un mateix grup de convivència, es confinarà aquell grup durant 14 dies. En cas que els contagis afectin dos o més unitats de convivència, el confinament afectarà tot el centre educatiu. Aquesta darrera mesura és contrària al que va anunciar aquest dimecres el col·lectiu Tornem a les Escoles que després de reunir-se dimarts amb Bargalló va arrencar el compromís de la conselleria de no tancar els centres educatius, només en cas de confinament total.