La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) mostren un cop més el rebuig a les proves de competències bàsiques de tercer i sisè de primària i donen suport a aquelles famílies d’escolars que continuen resistint-se que els seu fills facin aquestes avaluacions.

Unes proves de nivell, implementades per la LOMCE, que des d’alguns sectors es critiquen perquè les consideren discriminatòries i que s’han de fer del 5 al 16 de març en el cas de tercer de primària i els dies 8, 9 i 10 de maig els de sisè.

En el cas de les de sisè es fan des del 2009-2010 i en el de les de tercer, les proves d’avaluació diagnòstica, com se les coneix en aquest curs, des del 2015.

“Resultats que generen discriminacions de centres i estereotips dels barris”

Des de la FaPaC, la seva presidenta, Belén Tascón, assegura que no estan estrictament en contra de les avaluacions, la prova és que els centres en fan de manera regular, però sí d’aquestes proves externes perquè consideren que d’entrada no estan ben fetes perquè avaluen només algunes matèries deixant de banda moltes altres que mestres i pares consideren importants, i un cop realitzades, els resultats poden fàcilment acabar definint injustament entre escoles amb bons i mals resultats. Aquests resultats, però, no s’afegeixen a les notes convencionals dels alumnes i tampoc no tenen com a objectiu fer-se públics.

L’objectiu és permetre que el Departament d’Ensenyament faci una radiografia de quina és la tendència del centre escolar.  El problema ve, segons la FaPaC, quan els resultats de les proves de nivell es filtren (és el cas dels resultats de l’any passat que ha publicat un mitjà de comunicació) i són utilitzats perquè les famílies es decantin per una escola o una altra. Un fet que pot provocar la creació de guetos, d’escoles de primer i segon nivell i barris associats a baixos i alts resultats. També critiquen que hi ha moltes escoles que inverteixen massa temps a “ensinistrar” els alumnes per a aquestes proves.