65 famílies estan en espera de saber si podran matricular els seus fills a l'escola pública de Gràcia. No han entrat a les opcions que van marcar a la preinscripció per a P3 i ara s'han de recol·locar per quedar-se al districte. Les famílies denuncien que hi ha hagut una mala planificació en l'oferta de les places de primària. CELESTE SEOANE, mare "Ahora están abriendo bolets en diferentes escuelas y todavía no sabemos en que colegio van a ir nuestros niños y esto del sorteo es ridículo, porque salió el 59.119 y yo tengo el 19.000 y otros tienen el 57.000 y tienes que dar la vuelta y por lo tanto, ya estás fuera." Ara, la solució que es proposa des del Consorci d'Educació és augmentar la ràtio de les aules i crear dos grups addicionals. L'Escola l'Univers acollirà un dels grups. Aquest centre inaugura un nou equipament el curs vinent de dues línies. Això farà que el centre passi d'una línia, com era fins ara, a tres línies a P3. IRENE LOP, portaveu de l'Associació de Famílies de l'Escola l'Univers "L'escola ja s'estava preparant una mica com per la transició de passar de ser una escola d'una línia a dues i, és clar, ara ens trobarem que 70 famílies noves, benvingudes totes elles, evidentment, acabaran formant part de la comunitat Univers. La nostra batalla serà que com a mínim hi hagi una compensació per part del Consorci pel que fa als recursos que permeti que el projecte singular que té cada escola es pugui mantenir." Des de la Coordinadora d'AMPA expliquen que hi ha una clara aposta per l'educació pública a Gràcia. ANDRÉS ENCINAS, Coordinadora d'AMPA de Gràcia "Esto ha conducido a una demanda extraordinaria en todos los centros del distrito, de tal manera que además con el comportamiento de las segundas opciones en la zona sur del distrito no hay ni una plaza libre. Desde luego para las familias que se han quedado fuera es la solución, pero es algo que con vistas a una planificación es insostenible." L'Univers no és l'únic centre que tindrà un grup addicional al districte. També en tindrà un l'Escola Rius i Taulet. Amb aquests canvis, s'hauria de poder absorbir els infants que han quedat fora. Tot i això, les famílies reclamen que manquen places a la zona sud de Gràcia i, per tant, la construcció d'un nou equipament de primària.

100 famílies s’han quedat sense poder accedir a la primera opció per a P3 a Gràcia. Algunes han optat per triar altres itineraris en altres districtes o a l’escola concertada, però 65 famílies s’han de recol·locar per quedar-se a l’escola pública del districte. Per això, reclamen la construcció d’un nou centre de primària per al sud del districte.

La solució que proposa el Consorci d’Educació de Barcelona és crear dos grups addicionals, a l’Escola l’Univers i a l’Escola Rius i Taulet, i ampliar les ràtios de les aules, de 25 a 26 infants. La demanda de places a l’escola pública de Gràcia ha anat en augment. Aquest any hi ha hagut 30 sol·licituds més. En els últims cinc anys hi ha hagut un grup addicional a Gràcia sud que anava itinerant per diferents centres. Però, en el curs vinent, aquest grup s’inclou dins de l’oferta de l’Escola l’Univers, que inaugurarà el nou equipament. D’aquesta manera, el centre passa d’una línia a dues.

Finalment, però, aquest grup no és suficient i la nova escola tindrà tres línies a P3. Tot i que amb aquesta solució s’hauria de recol·locar tots els infants a Gràcia, les famílies denuncien una mala planificació de places.