Els seus fills estan acabant 6è de primària i encara no saben on començaran l’ESO l’any que ve. Una quarantena de famílies de Montbau no han aconseguit plaça en cap de les opcions que van demanar durant la preinscripció. En 25 dels casos denuncien que, tot i que les seves escoles estan adscrites a dos instituts del barri, no hi han pogut entrar. Es tracta de l’Institut Narcís Monturiol i de l’Institut Anna Gironella de Montbau. Aquest divendres han anat al Consorci d’Educació per demanar una solució al problema. Una de les principals preocupacions de les famílies és la mobilitat dels seus fills.

Afirmen que el barri és a Collserola, amb una “manca de transport públic”. Diuen que són nens d’11 anys i en cas que se’ls assigni plaça en un altre barri de la ciutat, “haurien d’agafar sols diversos mitjans de transport”. Per això la proposta de les famílies és que es creï un grup addicional a l’Institut Anna Gironella. Afirmen que és perfectament viable i que la direcció del centre hi està d’acord. La reunió amb el Consorci d’Educació ha estat positiva, però hauran d’esperar a la setmana vinent per tenir una resposta definitiva. 

‘Bolets’ i ampliació de ràtio a tota la ciutat

A tota la ciutat hi ha 280 famílies que s’han trobat amb aquesta situació. Per això, el Consorci d’Educació ha modificat l’oferta inicial amb ampliacions de ràtios i grups addicionals a 1r d’ESO. Concretament se’n crearà un a Nou Barris, a l’Institut Flos i Calcat, i tres més a Sant Andreu: a l’Institut Martí Pous, al Doctor Puigvert i a l’Institut Príncep de Viana. En aquest districte diverses famílies s’havien queixat de la manca de places en els centres adscrits.

 

A més, per fer front a la demanda d’aquest any, també ha hagut d’ampliar ràtios en un centenar de grups de tota la ciutat. L’any que ve hi haurà 31 alumnes per classe en 22 centres públics i en 14 de concertats.