Volen deixar clar que estan a favor de millorar l’accés a les EBM per les families amb pocs recursos, però consideren que  l’obstacle principal per l’accés és el nombre de places insuficients. Qüestionen la utilització dels ingressos bruts provinents de la renda com a única font per a la quantificació dels recursos familiars i alerten sobre la infraestimació dels possibles efectes segregadors que pot portar aquesta proposta. Consideren que qualsevol tarifació d’aquest tipus només redistribueix la càrrega entre famílies de classe treballadora mitjana i baixa i responsabilitza les primeres de fer front a la desigualtat social, fet que genera tensions entre famílies.

Les associacions de famílies estan en desacord amb la nova proposta de tarifació perquè creuen que no va en direcció a la gratuïtat i que no és fruit del diàleg, sinó una imposició. Denuncien que el procés d’elaboració s’ha fet sense comptar amb la participació de les AMPA i les AFA de les escoles i consideren que la definició d’un dels fonaments de la política educativa municipal no es pot fer sense tenir en compte la veu de les famílies.

Per posar solució a tot això han proposat la paralització provisional de la nova proposta de tarifes i iniciar un procés participatiu per definir les formes de finançament de les EBM en què les AMPA i AFA puguin participar activament. Consideren que és necessari prioritzar l’ús dels recursos per a l’increment del nombre de places ofertes, fet que va lligat a una millora de les condicions laborals dels  educadors de les EBM i a un increment de personal. Així doncs, demanen a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que assumeixi la necessària rebaixa de les quotes de les EMB sense que això representi un increment per les famílies.