El Hong Jie va arribar a casa de la Maria Antònia quan només tenia un mes. La seva mare, que va morir fa un any, va quedar en coma durant el part. El pare del Hong Jie no podia cuidar-lo i la Maria Antonia el va acollir a casa seva fins que va tenir set mesos. MARIA ANTONIA PUCHÉ "Per nosaltres ja és de la família i crec que fins i tot per a la seva pròpia família nosaltres som la seva família, hem interactuat molt bé. És una de les coses bones que té l'acolliment. Vius el problema i participes de solucionar-lo i això és una feina molt maca." És la tercera vegada que acull infants que ho necessiten. I en aquest cas, a més, la relació amb la família ha continuat i segueix veient el nen. Ella és una de les 42 famílies que participen del Servei de Famílies Col·laboradores de l'Ajuntament. Es tracta d'un servei creat per ajudar famílies que temporalment no poden cuidar els seus fills per diferents circumstàncies. GALA PALAU, treballadora social "És una família que necessita un suport i el servei l'hi ofereix. La família col·laboradora és com si fos un tiet d'aquest nen. Mai no és un pare, ni una mare, ni pot decidir fer o desfer sobre aquest nen. Sempre complementa" Les col·laboracions poden ser puntuals, de només uns dies o de llarga durada, fins a un màxim d'aproximadament 6 mesos. Normalment el perfil de les família que necessita aquest servei és el d'una família monoparental, composta per una mare i per un o més fills a càrrec.