Fins a 84 famílies que participen en el Servei de Famílies Col·laboradores de l’Ajuntament han acollit 74 nens que no podien ser atesos pels seus pares, normalment per dificultats de conciliació laboral i familiar. Ja sigui per unes hores o uns dies, aquests nens estan acompanyats i poden continuar amb normalitat el seu dia a dia.

Acollida tot i la pandèmia

Tot i les dificultats que la pandèmia comporta, el Servei de Famílies Col·laboradores ha seguit funcionant. Algunes estan integrades per persones grans i se’ls va recomanar que no acollissin nens fins a estar vacunats. Tot i les advertències alguns han decidit acollir nens malgrat el risc que això podria suposar per a la seva salut.

Experiències en primera persona

La Núria té 65 anys, i tot i ser família col·laboradora, està esperant que la situació pandèmica millori. Aquesta jubilada va començar a acollir nens de mares que vivien a la presó de Wad-Ras. La Núria creu que, gràcies a aquesta experiència, els nens van poder veure com el seu món s’eixamplava més enllà dels murs de la presó. Per ella poder col·laborar en la felicitat dels més menuts no té preu.

Una altra generació ben diferent és la del Víctor, un jove de 34 anys, casat i amb dos nens que també fa de família col·laboradora. En el seu cas acostuma a ajudar mares que no poden portar el nen a escola i no es poden permetre un servei de cangur.

La feina del Víctor li permet disposar dels matins lliures i la seva dona disposa dels caps de setmana. Per aquest pare de família una de les coses més positives del servei l’estan vivint els seus mateixos fills. El fet que puguin viure i veure realitats diferents de la seva els serveix per entendre que el món en el qual viuen és molt més divers.