Les farmàcies catalanes no cobren del seu principal client. Segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona la factura del CatSalut per al mes d'agost, que encara no s'ha abonat, és de 128 milions d'eurus. I això pot representar, en funció de l'establiment, fins a un 80% del seus ingressos. Per això diuen que el nou retard en el pagament els deixa en una situació insostenible. MONTSERRAT GIRONÉS, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona "Moltes farmàcies no han tingut temps de reaccionar, les retallades han sigut diverses i molt seguides... no podem començar a acomiadar treballadors, però cada mes cobres molt menys, clar si a sobre ja no cobres... No ens enganyem, en aquests moments la situació és complicada per a tothom." La situació que atravessen les farmàcies catalanes, un 10% de les quals tenen problemes de viabilitat, fa que en molts casos no puguin avançar els diners als proveïdors. I això podria complicar l'obtenció dels medicaments, un cop se'ls acabi l'estoc. MONTSERRAT GIRONÉS, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona "Si són moltes farmàcies les que no poden pagar la provisió de medicaments, pot ser que la distribució no pugui absorbir aquesta despesa o falta de liquidesa. Es pot arribar a l'extrem que no ens subministrin." Confien que no s'arribarà aquest extrem i esperen que la situació es normalitzi en els propoers dies. Des del Col·legi de Farmacèutics treballen per avançar el pagament a totes les farmàcies mitjançant un crèdit bancari. De moment, però, no tenen res tancat.

Segons el Col·legi de Framacèutics, ja un 15% de les farmàcies no saben si podran dispensar medicaments perquè se’ls acaba l’estoc i no poden avançar els diners als proveïdors. Per això estan intentant buscar una solució per evitar-ho però, de moment, no han aconseguit el crèdit  de cap entitat bancària per subsistir als endarreriments.

Un 15% de les farmàcies catalanes podrien tenir dificultats per receptar fàrmacs perquè no podran avançar diners als seus proveïdors,  a causa dels retards en els pagaments del Servei Català de Salut. El CatSalut és el principal client de les farmàcies.

La Generalitat ja va anunciar que doblaria el temps de retard en el pagament a les farmàcies que avancen a les companyies farmacèutiques per les receptes dels pacients, que paguen el 60% del fàrmac i són gratuïtes per als pensionistes.