exàmens selectivitat 2019 correccions respostes

Els exàmens de la selectivitat 2019 es fan en dues convocatòries, al juny i al setembre. Les PAU 2019 comencen amb els exàmens de llengua catalana, llengua castellana i de dues assignatures més corresponents a cada modalitat de batxillerat. El dimecres i dijous es fan els exàmens de cada modalitat, segons el batxillerat que han cursat els estudiants.

A continuació pots trobar tots els exàmens de la selectivitat 2019 en PDF i consultar-ne també les propostes de la Generalitat amb les correccions i les respostes per conèixer si has anat ben encaminat. Hi trobaràs els exàmens de la selectivitat del juny i, tan bon punt es facin públics, els exàmens del setembre.

Actualitzem els models d’examen de la selectivitat 2019 i les correccions tan bon punt la Generalitat ho publica.

Exàmens de la selectivitat 2019 – setembre

Correccions i respostes de la selectivitat 2019 – setembre

Exàmens de la selectivitat 2019 – juny

Correccions i respostes de la selectivitat 2019 – juny