La prova inclourà exàmens de català, castellà, matemàtiques i d’una tercera llengua, encara que és possible que s’incloguin altres matèries. Ho va anunciar ahir el conseller d’Educació, Ernest Maragall, que va avançar que la prova es convocarà per primera vegada el curs 2010-2011. Tot i això, algunes escoles podrien incloure proves pilot aquest mateix curs.

D’altra banda, el conseller va anunciar que el seu departament estudia impulsar una nova normativa que permeti als pares dels alumnes assistir a les tutories amb el professorat en horari laboral.