El districte de les Corts ha anunciat que els Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona estan revisant el catàleg vinculat al planejament de la Colònia Castells. Actualment hi ha una trentena de finques catalogades però s’està analitzant i estudiant si cal ampliar el catàleg amb nous elements que tinguin el pes històric i arquitectònic suficient per ser preservats.

Es tracta d’una petició que ja fa temps que havien fet veïns i historiadors locals. I és que la Colònia Castells formava part del l’antic veïnat del Camp de la Creu, creat al s. XIX al voltant de la plaça del Carme, abans que es construís el complex de casetes fabrils. Per això, per a molts cortsencs és important preservar alguns dels elements que ara s’estan avaluant. Un d’aquests elements és el cap de boc situat a l’edifici del carrer del Montnegre, número 44-46.

Aquesta figura és un dels elements més característics de l’entorn i va servir durant molts anys per indicar que aquell era un punt de venda de llet.