Un dels fets que es coneixen del coronavirus és que pot contagiar alguns animals, com ara els gats. De fet, ja es va detectar un primer cas de contagi en un gat domèstic a Espanya. Els felins més grans no estan lliures de risc. Precisament, quatre lleons del Zoo de Barcelona també van passar la covid-19 amb afectació lleu.

L’equip de recerca en coronavirus en animals del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) constata que “els felins domèstics es poden infectar amb el SARS-CoV-2 però desenvolupen immunitat eficaç contra el virus sense que els afecti la salut de forma significativa”. Ara, volen estudiar si els lleons del Zoo van generar anticossos.

Per això, s’estudiarà com ha evolucionat la malaltia en aquests animals. Se’ls faran estudis serològics amb mostres de sèrum i identificaran la seqüència completa del genoma del SARS-CoV-2 per veure si el virus ha experimentat algun canvi genètic. Caldrà, doncs, aïllar el virus de les mostres al laboratori d’Alta Biocontenció de l’IRTA-CReSA i se seqüenciarà en col·laboració amb l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa).

Animals i coronavirus

Des que va començar la pandèmia del coronavirus, s’han anat succeint els estudis per descobrir l’efecte del virus en els animals i la relació amb les persones. Una de les investigacions, apunta que les fures són els animals més sensibles al coronavirus. Ara com ara, se sap que les persones poden contagiar gats, fures i fins i tot gossos, però no hi ha cap evidència que passi a la inversa, és a dir, els animals no transmeten la covid-19 als humans.