(ACN) Un estudi liderat per investigadors de l’Institut Hospital del Mar ha trobat que combinar la quimioteràpia amb inhibidors d’una proteïna, la beta-catenina, elimina la resistència al tractament en la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T. Aquesta és una malaltia rara que afecta sobretot pacients en edat pediàtrica. El treball també ha permès corroborar que l’acció d’aquesta proteïna pot servir per determinar quins pacients respondran al tractament habitual i quins no. Els investigadors han treballat amb mostres de pacients i han corroborat els resultats obtinguts amb les proves en ratolins.

La beta-catenina, determinant en la formació de la leucèmia

L’estudi confirma el paper determinant de beta-catenina en la formació de la leucèmia, perquè actua sobre determinats gens de les cèl·lules implicades. La coordinadora del grup de recerca, Anna Bigas, ha explicat que aquests gens indiquen quins pacients tenen una probabilitat més alta de no respondre a la quimioteràpia. Davant d’això, els investigadors proposen combinar la quimioteràpia amb inhibidors d’aquesta proteïna, per aconseguir una millor resposta a la quimioteràpia.

Els investigadors creuen que aquest abordatge també pot ajudar els pacients que sí que responen a la medicació. Es dona el cas que ja hi ha en estudi diversos inhibidors de la beta-catenina per tractar altres tumors.

Ara caldrà continuar investigant per determinar quins d’aquests gens són els més importants com a predictors de resistència al tractament.

Futur de la recerca

Aquest tipus de leucèmia investigat és més habitual en edat pediàtrica i, entre aquests pacients, la taxa de supervivència és força alta, d’entre el 80 i el 90 %. En els casos adults, però, baixa fins al 50 %.

Els investigadors iniciaran ara estudis amb cèl·lules de pacients humans en ratolins. En cas de refermar les seves conclusions i la seguretat d’aquest abordatge, s’estudiarà la posada en marxa d’un assaig clínic en humans combinant quimioteràpia i inhibidors de la beta-catenina.