Per primera vegada un estudi quantifica els beneficis que tindria per Barcelona crear 503 superilles a la ciutat. L’informe l’ha realitzat l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i conclou que es podrien evitar cada any 667 morts prematures. L’estudi assenyala que si s’implementessin mig miler de superilles, l’esperança de vida augmentaria en gairebé 200 dies de mitjana per persona. Els beneficis més notables per la salut provindrien de la reducció de contaminació de l’aire, el soroll del trànsit i la mitigació dels efectes de l’illa de calor. Afirmen que el transport privat motoritzat es reduiria considerablement: dels gairebé 1.200.000 viatges que es produeixen cada dia entre setmana, gairebé 230.000 es passarien a fer en transport públic i actiu (a peu o en bicicleta). L’estudi s’ha fet a través de càlculs estadístics. Natalie Mueller, autora de l’estudi i investigadora de l’ISGlobal, explica que les dades són “només estimacions”. Tot i això, afirma que demostren que “les intervencions de planificació urbana d’aquestes característiques tenen un impacte directe en la salut pública”. Els impulsors de l’informe indiquen també que perquè els beneficis de les superilles fossin equitatius, el model s’hauria d’implantar per tota la ciutat.

Precisament fa pocs dies, l’Informe de Salut de l’Ajuntament mostrava que l’any 2017 354 persones van morir a la ciutat per causes relacionades amb un excés de partícules contaminants PM2,5 (de menys de 2,5 micres). Els responsables de Salut del consistori, creuen que aquestes dades demostren que amb les mesures en cas d’episodi de contaminació no n’hi ha prou, i que cal desplegar-ne d’altres d’estructurals per disminuir la presència de cotxes a la ciutat.

Tres anys de la primera superilla

Actualment s’han desenvolupat projectes de superilles al Poblenou, Sant Antoni, Horta, Gràcia, les Corts i Sants. Una de les primeres va ser la del Poblenou, que ara fa tres anys, en un laboratori de proves d’aquest model. Un projecte que va crear recels entre alguns veïns i que s’ha anat modificant al llarg d’aquest temps. De cara al 2020 hi ha previst iniciar tres noves superilles més. Es faran als entorns del carrer de Girona (Dreta de l’Eixample), als entorns de l’Espai Germanetes (Esquerra de l’Eixample) i a Sant Gervasi – la Bonanova. En total, la previsió de l’executiu és guanyar 60.000 m² d’espai públic nou (equivalent a sis illes de l’Eixample). Ara mateix el consistori està treballant en el segon tram de la superilla d’Horta i en l’ampliació i millora de la de Sant Antoni.