reanimació i primers auxilis

Prop d’un 70 % de la població catalana no té coneixements sobre primers auxilis. És la conclusió que extreu un estudi presentat per la Creu Roja Catalunya aquest dijous i que posa de manifest la necessitat d’estar preparat en cas d’actuar en un accident o una emergència.

La formació permetria salvar entre un 15-20 % més de vides

L’informe diu que amb més persones preparades en primers auxilis se salvarien diàriament entre un 15-20 % més de vides humanes. La majoria de situacions d’urgència es produeixen a la llar, al carrer i en espais d’oci, on habitualment no hi són presents els professionals de la salut. També es detalla que el 91 % sap que és un desfibril·lador però més de la meitat dels enquestats no saben com utilitzar-lo en cas d’aturada cardíaca o infart.

Sobta que només el 67 % diu que trucaria al telèfon d’emergències 112 en cas d’una situació de risc i un 30 % trucaria a altres telèfons d’emergències (061, 080, 091). El 2,5 % restant trucaria a telèfons erronis.

Un 74 % dels enquestats cuida força de la seva salut

Quan es pregunta a les persones si es cuiden per prevenir malalties cròniques (diabetis, hipertensió, colesterol…) la resposta positiva és força elevada. Un 74,2 % diu que té força cura de la seva salut. En canvi, hi ha un 10 % que admet que es cuida poc i un 15 % manifesta que es cuida sovint.

L’informe assenyala la necessitat de proporcionar eines per controlar les emocions de la persona que ha de posar en pràctica tècniques d’auxili. Si està preparada podrà donar una resposta més efectiva i resolutiva.

El document constata que el 65 % dels enquestats manifesta la voluntat de formar-se en primers auxilis i destaca la importància de cercar nous formats de formació per arribar a més gent. Es considera oportú que es programin cursos de reciclatge en aquesta matèria cada dos o tres anys per recordar i aprendre continguts o tècniques de salvament nous. Una de les propostes que es fa és incloure aquests coneixements a l’escola.

L’enquesta s’ha fet als socis de l’organització i en total han respost el qüestionari telefònic 610 persones, un 50,5 % han estat dones i un 49,5 % han estat homes.