L’Hospital Universitari Vall d’Hebron va ser, des de l’inici de la pandèmia, el centre de referència a Catalunya per a les dones embarassades que s’havien contagiat de covid-19. D’aquesta manera, es volia garantir una resposta ràpida en el supòsit que hi hagués complicacions o que la mare gestant necessités el trasllat a l’UCI. Com a centre d’atenció prioritari, ha volgut fer un pas més enllà en la investigació dels possibles efectes del virus, tant en la mare com en el fetus. Ara, han impulsat una investigació que estudiarà el teixit de la placenta de 100 dones que han estat contagiades durant l’embaràs.

estudi placenta embarassades

De fet, els experts saben que les dones embarassades tenen un risc elevat de patir malalties trombòtiques. Precisament la trombosi és una de les alteracions més freqüents en les persones que pateixen la covid-19. La conjunció d’aquests dos factors ha impulsat el centre hospitalari a estudiar el teixit de les placentes. “Sabem que el virus pot arribar a la placenta i es pot replicar. Volem saber quines alteracions es produeixen i quines possibles repercussions podria tenir això envers els resultats de l’embaràs” ha explicat la Dra. Anna Suy, cap obstetrícia Hospital Dona Vall Hebron. L’objectiu principal de l’estudi és poder prevenir aquestes alteracions en futures pacients de covid embarassades.

L’efecte de la trombosi en l’embaràs

La placenta és un òrgan molt vascularitzat que permet el pas dels nutrients des de la mare cap el fetus. Quan s’hi produeixen trombos, els vasos sanguinis es tapen originant una disminució en l’intercanvi de nutrients i de l’oxigen. “Si aquests taps que es produeixen són molt generalitzats, podem tenir diversos tipus de malaltia: des d’una preeclampsia, un retard de creixement —perquè el territori útil de la placenta és molt més petit—, fins al que podria ser l’extrem: que la placenta no fos suficient i es produís la mor del fetus”, ha explicat la doctora Suy.

hospital de la dona Vall d'Hebron

Un dels objectius, millorar el tractament

Per evitar la formació de trombos, actualment els experts, per norma general, administren un tractament a base d’heparina durant un període de 15 dies a les gestants contagiades de covid. Aquesta investigació també permetrà filar mes prim amb relació a aquest tractament “estudiant la placenta podrem avaluar si el tipus d’heparina que estem receptant és el més idoni i si la durada del tractament és l’adequada” ha afegit la Dra. Suy.

Les conclusions d’aquest estudi de Plaxavid serviran com a punt de partida per a futures investigacions en relació a les possibles afectacions en els fetus de les mares que han patit la covid-19 durant l’embaràs.