Hospital Vall d'Hebron

La pandèmia de la covid-19 i el confinament que se’n va derivar han afectat negativament els pacients d’epilèpsia. Així ho certifica un estudi de la Unitat d’Epilèpsia del Servei de Neurologia del Vall d’Hebron a partir d’una enquesta feta a 255 pacients durant les seves visites de control entre el 16 de març i el 17 d’abril del 2020.

Dificultat per controlar les crisis epilèptiques

L’insomni, l’ansietat o la falta de recursos econòmics com a conseqüència del confinament durant el pic de la pandèmia fan, segons la doctora Elena Fonseca, investigadora clínica autora de l’informe, que es puguin controlar pitjor les crisis epilèptiques en els pacients. Aquest extrem es confirma en 25 dels pacients als quals es van enquestar en el marc de la investigació. Prop de la meitat dels enquestats, al voltant de 127, van tenir ansietat o depressió durant els 30 dies que va durar la investigació. En el cas de l’insomni va afectar un alt percentatge de persones amb epilèpsia estudiades, mentre que prop d’un terç van explicar que els ingressos econòmics del seu entorn familiar s’havien reduït a causa de la pandèmia.

L’epilèpsia no augmenta el risc de contreure coronavirus

Cinc dels pacients enquestats van ser diagnosticats amb la covid-19 mitjançant una prova PCR i dos d’aquests van morir. La doctora Fonseca assegura que les persones que van contreure el coronavirus presentaven altres factors de risc importants, com l’edat avançada, que predisposen a patir símptomes greus. Aquestes dades, segons el Vall d’Hebron, haurien de confirmar-se en estudis nous perquè únicament s’han analitzat amb un resultat positiu de PCR i aquesta prova no es feia de forma rutinària en la majoria de casos lleus de la covid-19.