“Amb l’estudi podem afegir un nou fàrmac a l’arsenal terapèutic d’aquesta malaltia”, ha destacat l’especialista del Servei d’Oncologia Mèdica del Clínic, investigadora de l’equip Genòmica i participant de l’estudi Ana Arance. També ha avançat que el Clínic ja ha començat a provar l’eficàcia d’aquest tractament contra el càncer de pulmó. Arance ha explicat que el melanoma avançat és un tipus de càncer amb mal pronòstic i amb una incidència creixent en el món.

En aquest estudi, els investigadors han comparat l’ús d’un nou anticòs dirigit contra el receptor de limfòcits PD1 (Pembrolizumab), que activa cèl·lules del sistema immune al llit tumoral, amb l’anticòs usat com a tractament de primera línia en melanoma avançat (Ipilimumab).

Més de 800 pacients van rebre de forma aleatòria un dels dos fàrmacs i els resultats demostren que Pembrolizumab té una millor resposta al tractament -un 30% en comparació al 10% amb Ipilimumab- amb una major supervivència i menys efectes secundaris greus.