Fa dos anys que l’Espai Barcelona Cuida, dedicat a l’atenció de les persones cuidadores, es va posar en funcionament. Durant aquest període ha assessorat 3.000 persones que es dediquen a aquest sector i ha ajudat a tramitar 137 contractes per a treballadores de la llar vetllant, especialment, perquè aquestes contractacions siguin justes i dignes. Les consultes més habituals han tingut a veure amb formacions, recursos de suport emocional, grups de suport a la criança o la salut mental.

El 70 % de les barcelonines afirmen que dediquen molt temps a la cura

L’equipament és un recurs obert a tota la ciutadania i pensat específicament per facilitar la tasca de les persones cuidadores i les que són cuidades. Segons l’enquesta Òmnibus municipal, del mes de desembre passat, el 70 % de les dones que viuen a Barcelona afirmen que dediquen molt o bastant temps a la cura. L’Espai Barcelona Cuida vol consolidar-se com un recurs de referència per acompanyar i facilitar gestions, oferir informació o millorar les condicions de les persones que cuiden.

Atencions presencials, telemàtiques o telefòniques

L’equipament, ubicat al carrer de Viladomat, 127, fa atencions presencials, telemàtiques i telefòniques. També ha funcionat com a espai de trobada per a més de 90 agents clau del territori vinculats al sector de les cures. Per exemple, aquest any han fet activitats de continuïtat al centre entitats com l’Associació de Supervivents després del Suïcidi (DSAS), l’Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS), l’entitat Dret a Morir Dignament, entre d’altres.