Fa més de quatre anys que es va anunciar el trasllat del Nou Hospital Evangèlic al barri del Poblenou. L’equipament sanitari, de caire privat, ubicat fins ara al carrer de les Camèlies, és un dels més antics de la ciutat i està instal·lat a la Vila de Gràcia des de l’any 1969. La manca d’espais lliures al barri va despertar l’interès de l’Ajuntament, que va voler comprar la parcel·la, de més de 4.500 metres quadrats, per fer-hi equipaments.

El consistori ha anunciat que, finalment, ha arribat a un acord econòmic amb la fundació privada per comprar l’edifici. Segons indica Eloi Badia, regidor del districte de Gràcia, és molt difícil trobar espais d’aquesta magnitud i, per tant, és “una aposta pels equipaments públics i per l’escola pública de proximitat”. La novetat és que s’hi instal·larà la seu definitiva de la nova escola de primària Teixidores de Gràcia que, des del curs 2017-2018 ocupa uns mòduls prefabricats, dins un interior d’illa, del carrer de l’Encarnació.

Segons l’Ajuntament, les famílies que viuen al districte de Gràcia prioritzen les inscripcions a escoles públiques enfront dels centres privats i la manca d’oferta de places públiques obligava els infants a haver de marxar a escoles d’altres districtes. Amb la compra de l’edifici del carrer Camèlies, Badia defensa que es consolidarà l’oferta educativa pública de Gràcia.

El consistori també ha anunciat la construcció d’un institut a la zona de Vallcarca

A banda de la nova escola de primària, el consistori també ha anunciat la construcció d’un institut a la zona de Vallcarca. Segons indica Eloi Badia, s’ha aconseguit el pressupost necessari per poder posar en marxa aquests dos nous centres educatius “molt necessaris al barri de Gràcia”, indica.  El projecte, ara per ara, encara no té un calendari definit. Està previst que el Nou Evangèlic es traslladi cap a la superilla, al 22@, l’any 2021. Un cop instal·lat al Poblenou, començaran les tasques de rehabilitació de l’antic edifici per convertir-lo en el nou centre escolar.