L’Escola la Llacuna fa més de 10 anys que demana que es retirin els elements amb amiant d’una antiga nau industrial que tenen a tocar del pati. L’any 2019 ja se’n van retirar els elements interiors de fibrociment, un fals sostre i algunes canalitzacions. Ara li ha arribat el torn a la coberta, unes tasques que duraran tres mesos i mig. A finals de maig començaran el treballs previs al desamiantatge i els treballs principals, que consistiran a instal·lar una bombolla que taparà tot el teulat, que es faran a l’estiu. El pressupost és de 300.000 euros.

Segons ha explicat el districte de Sant Martí, perquè la retirada d’amiant es faci d’una manera segura la teulada es cobrirà completament amb una bombolla hermètica, similar a la que ja es va fer amb la retirada d’amiant del sostre del Mercat de l’Abaceria, a Gràcia. La part principal dels treballs es farà en època d’estiu, una vegada l’Escola la Llacuna estigui sense activitat, i la intervenció durarà tres setmanes.

Unes obres llargament esperades

La comunitat educativa de l’Escola la Llacuna ha rebut amb satisfacció la notícia. La seva lluita per aconseguir la retirada va començar l’any 2009, i no va ser fins 10 anys després que es va executar la primera fase dels treballs. Veuen amb bons ulls la data d’inici de les obres, ja que segons la Maite Dieste, directora del centre, tot i que al juliol hi ha casal d’estiu, és el moment amb menys activitat a l’escola, i el volum de criatures es mínim comparat amb un altre moment de l’any.

El futur de la nau encara per decidir

Els treballs d’eliminació del fibrociment tenen un pressupost de 300.000 euros, i un cop substituïda la coberta quedarà pendent la rehabilitació de l’edifici. Aquesta antiga nau industrial és de titularitat municipal i està qualificada d’equipament, i la intenció es dedicar-la a activitats veïnals. L’Escola la Llacuna voldria que fossin usos compartit, i que el centre la pogués utilitzar en horari escolar, ja que hi tenen accés directe des del pati. De moment no hi ha ni projecte, ni data ni pressupost, però la intenció de l’Ajuntament és que els usos futurs es consensuïn amb les entitats de l’entorn.