L’Institut Rubió i Tudurí, l’escola de jardineria i de gestió de recursos naturals i paisatgístics més antiga de l’estat, ubicat al Bon Pastor des del curs passat, imparteix un itinerari formatiu específic (IFE) per a joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada. L’ensenyament forma els estudiants en l’àmbit de la jardineria i com auxiliars d’atenció als animals. També els ajuda a desenvolupar competències d’autonomia personal que els seran d’utilitat en la seva vida adulta.

Estudiants de 2n curs de l’IFE auxiliar en cura d’animals i espais verds a la zona de cultiu de l’Institut Rubió i Tudurí

L’itinerari formatiu de quatre cursos de durada es va començar a impartir el curs 2019-2020. Fins ara s’hi han acollit 12 joves. Sis d’ells estan en el primer curs i la resta en el segon any. L’únic requisit per adherir-se és tenir entre 16 i 20 anys en el moment d’iniciar l’itinerari i no cal tenir l’ESO superada. L’equip docent està format per psicopedagogs i professorat tècnic i en tot moment els estudiants tenen la supervisió de dos professors. L’últim curs està pensat perquè els joves puguin fer estades de pràctiques en empreses.

L’itinerari formatiu consta d’assignatures específiques vinculades a la jardineria que s’imparteixen a les instal·lacions de l’institut, al barri del Bon Pastor. El centre va estrenar instal·lacions el curs passat i disposa de zones de cultiu i hivernacles. Les matèries vinculades a l’atenció d’animals es fan en espais externs al centre, com per exemple granges i hípiques. Els joves també treballen qüestions vinculades a l’autonomia personal dins del currículum de l’itinerari formatiu. Per això, tenen tallers setmanals de cuina, higiene personal, higiene de la llar, vida saludable inclús habilitats socials.

Estudiants de 2n curs de l’IFE auxiliar en cura d’animals i espais verds fent la collita setmanal
“L’IFE pretén que aquests joves puguin entrar en una empresa ordinària tenint en compte el seu perfil
Xavier Montoliu, orientador i educador de l’Institut Rubió i Tudurí

L’Institut Rubió i Tudurí es va instal·lar al recinte actual del Bon Pastor el gener del 2020. L’equipament ha contribuït a dinamitzar el barri i també a ampliar l’oferta de formació postobligatòria a la zona. A més de l’IFE en auxiliar en cura d’animals i espais verds, l’escola de jardineria oferta el grau mitjà de Jardineria i Floristeria i els graus superiors de Gestió Forestal i del Medi Natural i Paisatgisme i Medi Rural. També té un Programa de Formació i Inserció (PFI) d‘auxiliar en jardineria i viver per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria.