Els alumnes de 6è de primària de l’Escola de la Concepció han participat en el disseny de la millora dels accessos del centre educatiu. Amb el suport de l’arquitecta (i mare de l’escola) Beth Cantallops, els estudiants han proposat col·locar una clau de fa en una de les entrades. El projecte s’implementarà el primer trimestre del 2019.

Una proposta consensuada

L’Escola de la Concepció està situada en una illa d’equipaments on també hi ha la seu del districte de l’Eixample, el mercat i el Conservatori. Són tots edificis molt emblemàtics i, per això, el repte del projecte de millora era fer visible l’escola i el seu projecte musical i, alhora, respectar-ne l’entorn. Beth Cantallops, que ha guiat els alumnes en les seves propostes, explica que els nens van reflexionar sobre com utilitzen ells el passatge, “quins altres usuaris hi ha i quins usos en feien, i a partir d’aquí van aplicar les solucions que ells creien que eren més interessants”.

Una clau de fa, element escollit

Els alumnes de cinquè, que avui fan sisè, es van posar a treballar. Lola Ruiz-Tagle assegura que el primer pas va ser escoltar les condicions i després fer els càlculs del perímetre del passatge i veure “què podíem fer sense molestar el Conservatori ni l’Ajuntament, fer que sigui tranquil i maco per a la gent que vingui.” I van decidir posar-hi bancs, afegeix un altre alumne, Joan Dot, “perquè la gent gran que vingui a recollir els fills o els nets pugui seure”.

I, després d’estudiar-ho tot, van triar la clau de fa, que és també el símbol de l’escola, per fer la figura, que instal·laran a l’entrada del centre. Es preveu que, després de les festes, començaran els treballs per implementar el projecte.