Els representats veïnals i les entitats del Besòs i el Maresme alerten de la necessitat que hi hagi una escola d’adults en aquest barri del districte de Sant Martí. Asseguren que la demanda de formació de persones en edat adulta és elevada i consideren que és un equipament imprescindible. De fet, hi ha una entitat, Martinet Solidari, que ofereix formació a més de 350 veïns però ho ha de fer en diferents espais ja que no disposen de local propi.

Una escola d’adults a Maresme, 152?

Un solar ubicat al carrer del Maresme, 152 és l’indret on demanen les entitats veïnals del Besòs i el Maresme que es construeixi l’escola d’adults que, adverteixen, el barri necessita. Fa anys que reclamen recuperar l’espai però l’Ajuntament ha de solucionar abans uns problemes amb la titularitat dels terrenys.

La demanda està garantida

Fins al 2014, l’escola d’adults s’ubicava al centre cívic del barri però aquell any es va traslladar al Poblenou. Els veïns consideren que al Besòs i el Maresme hi ha prou gent interessada com perquè n’hi hagi una amb edifici propi. Asseguren que hi ha molta gent a l’atur i que els negocis que hi ha l’entorn, com hotels i restaurants, requereixen una formació especialitzada que molts veïns no tenen.

Martinet Solidari no té local propi

De fet, hi ha una entitat, Martinet Solidari, que intenta satisfer aquesta demanda oferint formació a més de 350 persones. Expliquen que es coordinen amb les entitats i equipaments del barri per detectar les necessitats que hi ha en aquest aspecte. De moment és un servei nòmada que es duu a terme en diferents espais, des d’equipaments com el casal de barri fins a seus d’entitats com l’associació de veïns.