ASSUMPTA ESCARP, regidora de Ciutat Vella "És sorprenent. No només les afirmacions de la directora general de turisme sinó també la del propi cap de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona. En el sentit que, en un moment donat exigeix molt rigor en els apartaments turístics i quan està davant del sector promet més liberalització. Per tant, jo crec que el que fa falta és una bona regulació i sobretot que no ens la canviïn".

De fet, en el darrer mes s’ha fet una reinspecció a Ciutat Vella i s’hi han detectat un 10% d’establiments que ja havien estat tancats i que han reincidit.