alumnes instituts a classe

El títol de batxillerat es podrà obtenir amb assignatures suspeses sempre que la nota mitjana sigui l’aprovat. El Departament d’Educació ha aprovat unes instruccions per aquest mateix curs i en el context actual de pandèmia per “modificar de forma excepcional” les condicions. S’estableix que cada claustre podrà prendre decisions de manera “col·legiada i basada en l’evolució de l’alumne, la maduresa acadèmica i les competències corresponents“.

En aquest sentit s’apunta que la repetició de curs aquest any serà “excepcional”. Aquest document va en la línia del que ja es va aplicar a final de curs passat, atenent les noves circumstàncies provocades per la pandèmia.

Garantir un 50 % de classes presencials

Aquest document detalla les condicions en què s’ha d’implantar un sistema d’educació en línia en l’educació postobligatoria a FP i batxillerat. Una iniciativa que es va acabar rebaixant per les dificultats d’implantació de l’educació a distància.

Ara, finalment Educació estableix un mínim de presencialitat del 50 %, que es pot incrementar en cas d’alumnat vulnerable. A criteri de cada direcció, el centre podrà adaptar el nombre d’hores. El document especifica que en els Instituts de màxima complexitat, per exemple, es podra augmentar el nombre de classes presencials per sobre de l’establert. 

Coordinació de les classes presencials i a distància

El departament també demana que les classes en línia i presencials es planifiquin de manera que les classes estiguin ben connectades, coordinant-se de forma contínua. I apunta que l’avaluació haurà de ser flexible i continua. Caldrà adaptar-ne els criteris i explicar-los a l’alumnat, preveient propostes que permetin millorar en el segon trimestre. Les juntes d’avaluació poden aplicar els mecanismes de funcionament a distància.

En aquest sentit, es fa èmfasi en què els equips docents hauran de supervisar el procés d’aprenentatge per garantir el progrés de cada alumne. I es demana la “màxima coordinació” dels membres del claustre per fer-ne un bon seguiment. Entre les modalitats per implantar el sistema semipresencials es proposa la classe inversa, que permet que els alumnes accedeixin individualment a  continguts i, posteriorment, realitzin virtualment o presencialment activitats, estableixin interaccions entre ells i, amb la supervisió professors, aclareixin dubtes.

Educació està també preparant la mateixa instrucció per a l’ESO per aplicar-ho en les properes setmanes.

“El professorat no ha de duplicar la jornada laboral”

Educació insisteix que és “imprescindible” tenir un model d’organització que permeti “l’encaix de les dues modalitats, respectant l’horari de dedicació” dels professors. “El professorat no ha de duplicar la jornada laboral”, apunta.

ASPEPC-SPS rebutja “regalar el batxillerat”

El Sindicat de Professors ASPEPC-SPS considera que la proposta del Departament d’Educació suposa “regalar el batxillerat”. Es promou, creuen, “un aprovat general sense valorar la pèrdua de qualitat del mateix”. Recorden que el batxillerat prepara l’estudiant per podrer afrontar estudis superiors i creuen que “la promoció automàtica” significarà “un repte molt important per als batxillers aprovats per aquesta via”. Ho consideren una estafa a l’alumnat, un menyspreu al professorat i un engany a la societat en general.