La central rebrà les restes procedents de la poda dels jardins i parcs de la ciutat, les podes d’estiu i els cultius energètics. A la planta, aquests residus es recolliran, es trituraran i es cremaran i el vapor que en resulti s’utilitzarà per generar electricitat. D’aquesta manera, a més d’eliminar les restes de jardineria, s’obtindrà energia elèctrica a partir de recursos locals i renovables. Com a exemple, l’energia generada per 3 kg de biomassa equival a l’energia generada per 1 litre de benzina.

La nova planta de valorització de biomassa forma part de la Central de Generació d’Energies Zona Franca – L’Hospitalet. Aquest equipament acollirà també una planta de reaprofitament del fred residual de la regasificadora del port, equips d’alta eficiència i una central d’energia solar fotovoltaica. La central està situada al carrer 27 de la Zona Franca, als terrenys que ocupava l’antiga central tèrmica de SEAT al Parc Logístic.