nens Diagonal bicicleta

Les zones urbanes associades a millors comportaments de salut en la infància són aquelles que disposen de més espais verds i major densitat d’edificis i instal·lacions i, alhora, les que tenen una menor densitat de població i no les travessa cap carretera important.

Aquesta és la conclusió d’un estudi publicat a ‘Environment International’ de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). En concret, l’informe conclou que els infants que viuen envoltats de més natura realitzen més activitat física, dediquen menys temps a hàbits sedentaris, dormen més i van més a l’escola caminant o amb bicicleta.

L’exposició a les principals vies de la ciutat, un factor determinant en la salut infantil

Per aconseguir les dades s’han analitzat múltiples característiques com l’entorn urbà on viuen 1.581 infants de sis a 11 anys de sis ciutats europees, entre les quals Barcelona. De cada un d’aquests infants se’n va fer seguiment de l’exposició a 32 aspectes de l’entorn dels domicilis particulars i les escoles, com ara la densitat de trànsit a la carretera més pròxima o la presència d’espais verds o blaus.

L’equip investigador va recollir, d’altra banda, informació sobre els hàbits saludables de la població infantil estudiada, que incloïen la quantitat total d’activitat física general que duien a terme, l’activitat física realitzada fora de l’horari escolar, el transport actiu, les conductes sedentàries i les hores de son.

Una hora d’activitat física al dia, essencial per al creixement saludable

L’estudi va trobar que allà on els infants disposaven de més espais verds també creixia el transport actiu, mentre que les hores de sedentarisme es reduïen. A més, la presència d’una carretera principal s’associava a una menor durada del son.

D’altra banda, una alta proporció dels infants inclosos en aquest estudi (63,6 %) no complia la recomanació actual de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de dur a terme almenys 60 minuts al dia d’activitat física moderada o vigorosa i el 58,6 % passava més de dues hores al dia veient la televisió o jugant a l’ordinador o als videojocs. A més, el transport actiu registrat en general va ser baix, ja que el temps mitjà diari dedicat a anar de casa al col·legi era de 6,9 minuts.