Nou Barris ha engegat un projecte pioner a la ciutat per reforçar la neteja a Ciutat Meridiana, les Roquetes i Canyelles. Amb la participació de les associacions de veïns d’aquests barris es pretén reforçar per sectors el servei municipal de neteja i reduir les incidències en els punts negres. 

Reunions quinzenals amb les associacions

La iniciativa implica la participació ciutadana, a través de reunions quinzenals entre el Servei de Neteja, Parcs i Jardins, el districte i les associacions de veïns. En aquestes trobades es posen en comú els objectius que es volen assolir la setmana següent i s’analitzen els treballs que s’han dut a terme. D’aquesta manera, setmanalment es programen les actuacions per sectors.

Una llista dels punts negres

Ja s’han dut a terme les primeres reunions i sessions i s’ha generat una llista de punts negres per prioritzar-ne la neteja i supervisar-ne l’estat habitual. Han identificat espais dels barris on hi ha dificultats habituals com ara arrossegaments massius de terres, neteja de talussos practicables o escatat de males herbes. Aquest projecte se suma a les rutes que fa el districte amb les entitats dels 13 barris per detectar els punts crítics de neteja.