ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "El que fem avui és tipificar, normalitzar, donar camí a una praxi que s'havia anat desenvolupant però que es desenvolupava a mesura que els projectes anaven naixent. El que fem ara és institucionalitzar-ho, formalitzar-ho i donar-hi camí pels pròxims anys." JOAN BALAÑACH, sotssecretari de la FAVB "Questionarem qualsevol projecte que considerem que no defensa els interessos dels ciutadans. I amb aquest conveni ens situem amb millors condicions perquè és un instrument que ens permet donar més consistència i més contingut als projectes."

Des de 2000, les entitats veïnals ja tenien tècnics d’una llista que els oferia l’Ajuntament en projectes com els de les places de les Glòries o de Lesseps. Per això, el que fa el nou conveni és “tipificar, normalitzar, donar camí a una praxi” que ja s’estava desenvolupant, ha resumit el tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives. Les associacions disposaran de 60.000 euros per als anys 2015-2016 per escollir, contractar i remunerar tècnics que els ajudaran a interpretar i comprendre millor les propostes urbanístiques de la ciutat.

Aquest instrument permetrà “qüestionar qualsevol projecte que considerem que no defensa els interessos dels ciutadans” i els donarà “més consistència i més contingut”, ha afirmat el sotssecretari de la Federació d’Associacions de Veïns, Joan Balañach.

L’acord l’han signat la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona i el consistori conjuntament amb els col·legis d’Arquitectes (COAC) i d’Enginyers (CECCP), que proposaran els especialistes que considerin més adients per a cada projecte sempre que els veïns no tinguin clara la seva preferència.