teclat internet

El 6,28 % de les famílies que viuen en els habitatges gestionats per la Fundació Hàbitat3 no disposen de cap accés a internet ni a través de wifi ni del mòbil. Així ho publica l’informe La bretxa digital de les persones i famílies ateses per la Fundació Hàbitat3, fet a partir d’una enquesta durant el mes de maig del 2020 enmig del confinament per coronavirus, a la qual van contestar 194 famílies d’un total de 333. Hi van participar un total de 58,25 % de famílies usuàries i, segons l’entitat, en bona part d’aquestes unitats familiars hi ha menors.

La falta d’accés a internet i de dispositius agreuja l’exclusió social

La fundació gestora de pisos de lloguer social assegura que, tot i tractar-se d’un nombre reduït proporcionalment respecte al conjunt de famílies, és una bretxa clara i evident que posa de manifest que l’exclusió digital que genera greus diferències d’oportunitats entre les famílies. L’estudi també assenyala que el  44,82 % de les famílies no tenen cap dispositiu de connexió, a banda del mòbil, amb les dificultats que això comporta alhora de realitzar determinades gestions, tràmits o les activitats educatives. Hàbitat3 ha detectat durant l’acompanyament social realitzat en aquest temps la dificultat generalitzada per al suport en les activitats escolars per part dels adults responsables dels infants.

Des de l’entitat afegeixen que una altra dimensió que el confinament ha posat de rellevància en relació amb l’educació és la relació entre el nombre de persones que viuen a la llar i el nombre de dispositius del qual es disposa. Hàbitat3 creu que és una dada significativa, atès que el seguiment acadèmic dels infants i joves durant el tercer trimestre d’aquest curs ha estat virtual.

Bons socials digitals

Amb l’objectiu de reduir i evitar la bretxa digital, Hàbitat3 proposa la creació d’un bo social digital per garantir així l’accessibilitat a internet a les famílies que acreditin la seva situació de vulnerabilitat econòmica. A més, també proposa contactar amb empreses especialitzades en tecnologia informàtica que estiguin interessades a fer donacions de dispositius a persones que ho necessitin. L’entitat també proposa el suport de persones voluntàries que tinguin domini de les TIC i puguin donar suport de manera presencial a les persones usuàries.