De tots els serveis municipals, les biblioteques són les que reben la nota més alta. Ha estat així des que se les valora. Els ciutadans els posen un 7,5, una dècima inferior que l'any passat. Baixa també en la mateixa proporció la recollida d'escombraries, el segon servei més ben valorat, amb un 7,3. La neteja de carrers es manté per sobre del 6,5, tot i que baixa dues dècimes. Pel que fa al transport, el metro és el servei que té la puntuació més alta, un 7,1, dues dècimes menys que l'any passat. També baixa tímidament en valoració l'autobús, que, tot i així, frega el 7. El Bicing es manté entorn del 6, la mateixa nota dels últims anys. La seguretat ciutadana experimenta una millora i arriba al 5,5, un aprovat que deixa enrere el suspens de principis de mandat. També passa del suspens a l'aprovat el soroll. Un any més es manté com a servei més mal valorat l'aparcament, amb un 3,4, una puntuació que el govern atribueix als costos de tenir un cotxe. JOAQUIM FORN, primer tinent d'alcalde "Per molta gent, això ho trasllada a situar l'aparcament com un dels problemes de la ciutat. Crec que tampoc és novetat i m'imagino que això deu passar a moltes grans ciutats." L'enquesta també valora la gestió municipal. Gairebé un 82% dels ciutadans aproven la feina del govern, el percentatge més alt del mandat i dels últims 10 anys. Per contra, els que la suspenen van a la baixa i freguen el 16%. La nota mitjana que rep l'executiu mig any abans de les municipals és un 6, la mateixa que el 2013.

Les biblioteques públiques de Barcelona són, per novè any consecutiu, el servei més ben valorat pels ciutadans, que les puntuen amb un 7,5, una dècima inferior a la nota obtinguda el 2013. El sistema de recollida d’escombraries se situa en segona posició, amb un 7,3 de nota, i la xarxa de metro, en tercera, amb un 7,1. Els mercats municipals (7,0), les festes populars (6,9) i les activitats culturals (6,9) se situen a prop del notable. Aquest 2014 l’Enquesta de serveis municipals avalua per primera vegada els centres cívics (7,0) i les aplicacions per a dispositius mòbils (6,5), que obtenen un notable i un aprovat alt, respectivament.

Més enllà de la xarxa de metro, de la resta de transports públics l’autobús obté un 6,7 de nota i el servei de Bicing, un 6,0. Dels serveis urbans destaquen l’enllumenat públic (6,6), la neteja dels carrers (6,5) i les zones verdes (6,2).

Suspèn l’aparcament

L’aparcament és l’únic dels 25 indicadors que suspèn aquest 2014, amb un 3,4 de nota mitjana. De fet ha estat l’únic dels paràmetres que no ha aprovat mai des de 1987, i va arribar a obtenir la nota més baixa (2,2) els anys 1988 i 1990. La circulació, que els barcelonins suspenien fins a 2011, obté ara un aprovat just (5,2). I el soroll és el tercer per la cua, amb un 5,4. D’entre les notes que no arriben al 6 hi ha la seguretat ciutadana al conjunt de Barcelona (5,5) i als barris (5,8), el paper de la Guàrdia Urbana (5,6) i l’asfaltat als carrers (5,9).

Sobre l’estat de la ciutat en general, aquest 2014 cau el percentatge de barcelonins que consideren que ha empitjorat -passa del 44,3% al 36,4% actual; també augmenta el tant per cent dels ciutadans que consideren que ha millorat, un 32%. El 82,9% de ciutadans es declaren bastant o molt satisfets de viure als seus barris, i en destaquen la tranquil·litat, la cordialitat, la familiaritat i l’ambient.

La gestió municipal obté un 6

Pel que fa a la gestió municipal, aprova majoritàriament amb un 81,9% dels enquestats, vuit punts per sobre de la valoració de 2010 (73,9%). El percentatge de ciutadans que suspenen la gestió municipal és de 15,9%, quan fa quatre anys s’enfilava al 24,9%. La nota que els barcelonins donen a la gestió municipal és d’un 6 i no varia de 2013.