L'envelliment de la població fa que cada cop hi hagi més avis que es queden sols, un problema que afecta sobretot les dones i que va acompanyat de dificultats econòmiques. Són pocs els pensionistes que arriben als 1.000 euros mensuals, una situació que deixa la població més gran en risc de pobresa i exclusió social. De l'estudi presentat per les Entitats Catalanes d'Acció Social es desprèn que el 90 % de la població en edat de jubilació té alguna dificultat econòmica. TERESA CRESPO, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social "La gent gran no cobreix una sèrie de necessitats que per no ser pobre s'haurien de cobrir. // Es calcula que només un 9 % de la població de més de 65 anys no té cap problema per arribar a final de mes." La situació econòmica dels avis que no viuen sols tampoc no és gaire bona perquè la seva pensió, si en cobren, es pot convertir en l'ingrés més important d'una llar. Una de cada tres persones majors de 65 anys ajuda els familiars que no tenen cap ingrés. Segons el govern català, però, l'índex de pobresa entre la gent gran ha baixat. Els autors de l'estudi alerten que això ha passat perquè s'ha rebaixat el llindar de risc de pobresa en més de 400 euros en els últims quatre anys i s'ha quedat en els 9.667 euros anuals.

Són pocs els pensionistes que arriben als 1.000 euros mensuals, una situació que deixa la població més gran en risc de pobresa i exclusió social. De fet, aquelles persones que no han cotitzat cobren una renda bàsica, que se situa en 367,90 euros al mes. Però fins i tot aquells que han cotitzat tenen problemes per arribar a final de mes. De fet, de l’estudi es desprèn que el 90 % de la població en edat de jubilació té alguna dificultat econòmica. Només el 10 % reconeix no tenir cap problema i, per contra, poder estalviar.

Amb tot, les dones són les més mal parades, com a herència d’una estructura social que deixava la dona majoritàriament en l’àmbit privat, tenint cura de la llar i els fills. De fet, només el 44 per cent de dones reben una pensió contra el 79 % dels homes.

La crisi econòmica ha agreujat la situació de la gent gran. Segons l’informe, una de cada tres persones més grans dels 65 ajuda els familiars que no tenen cap tipus d’ingrés, ja sigui repartint l’import de la pensió o bé convivint amb ells per fer-se càrrec de despeses com el menjar.