Per fer front a aquesta falta d’espai la consellera ha plantejat la possibilitat d’augmentar l’edificabilitat de la futura presó de la Zona Franca. Malgrat que ja es van ampliar 4.000 metres més dels 60.000 previstos inicialment. El pressupost total de les noves  instal·lacions penitenciàries és de 122 milions i mig d’euros.