encarnissament català selectivitat 2022

La paraula “encarnissament” era una de les solucions d’un dels exercicis de l’examen de català de la Selectivitat 2022. Els estudiants havien de trobar una paraula derivada del mot “carn” per donar sentit a una oració plantejada. D’acord amb les solucions oficials penjades per la Generalitat de Catalunya, tant “encarnissament” com “acarnissament” eren les opcions correctes. Si bé la segona està recollida al diccionari, la primera no. Existeix realment la paraula “encarnissament”? Per què s’accepta com a opció vàlida?

“Encarnissament”, un mot que no surt al diccionari

La paraula “encarnissament” no està recollida al Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) i tampoc no apareix en cap de les obres normatives de referència. Si bé aquest derivat de la paraula “carn” podria estar ben format (perquè tant el prefix com el sufix que han emprat els estudiants per formar el mot estan acceptats normativament), no és la forma normativa.

Malgrat que l’Optimot recorda que “encarnissament” ha tingut un cert ús escrit i també una certa tradició lexicogràfica, consultat per betevé, aquest servei lingüístic deixa clar que “aquesta forma no és normativa” i opta per la forma “acarnissament”, que també era una resposta vàlida segons les correccions dels exàmens de Selectivitat 2022 apareix al diccionari.

encarnissament examen catala selectivitat 2022

Poc ús de la paraula “encarnissament” en català

Per veure quin ús s’ha fet fins ara del terme “encarnissament” és molt útil el ‘Corpus textual informatitzat de la llengua catalana’, de l’Institut d’Estudis Catalans. Es tracta d’una eina digital que permet localitzar les obres on apareix un mot concret. D’acord amb la cerca d’aquest terme, el CTILC recull cinc obres en llengua catalana amb la paraula “encarnissament” en els seus textos. La més recent és ‘L’hereu’, de Prudenci Bertrana, l’any 1931.

El derivat de carn fa dubtar els estudiants

Aquesta part de la prova que demanava als estudiants crear mots derivats ha generat debat a les xarxes socials. Pocs minuts després de finalitzar l’examen de català, Twitter s’ha omplert de mems d’alumnes a la cerca de la solució correcta.

Tot i això, la sensació general dels preuniversitaris ha estat que la prova de català “ha estat la més fàcil”.