FRANCISCO BARRIOS, veí afectat "Esta zona estaba limpia, con una petanca, unos bancos y más arboles de los que hay. Y ahora hay runa, máquinas, tubos, todo restos de obra que los tienen acumulados aquí." Aquest descampat de la Teixonera és, segons expliquen els veïns, l'abocador de les restes de les obres que s'han dut a terme en els darrers anys a Horta-Guinardó. Els que més noten els problemes que ocasiona el solar són els que viuen en aquests habitatges, just davant del terreny. MARINO CORDÓN, veí afectat "No puedes pasear por aquí en condiciones, viendo todo este panorama. Y luego, que cuando vienen los camiones, pues el polvo que forman se hace irrespirable." Actualment, s'hi poden trobar els excedents dels treballs de reforma de l'avinguda de l'Estatut de Catalunya, al barri d'Horta. GONZALO PUEYES, conseller d'Urbanisme del districte "Per no fer un transport a l'abocador i tornar a portar camions i totes les molèsties mediambientals que això comportaria, es posa al costat de les obres. I el compromís és que, una vegada s'assoleixen els nivells de terres definitius, es deixarà aquest abocador de terres provisional en les mateixes condicions que hi havia abans." Els afectats asseguren que no s'ho creuen. Diuen que fa temps que el solar està així. Des que es van fer les obres d'ampliació de la Línia 5 del metro des d'Horta fins a la Vall d'Hebron. "No y todo, oye sólo hay que verlo, lo que hay." A més, denuncien que, en ocasions, hi habiten persones sense sostre. Ara que estan a punt de finalitzar les obres de l'avinguda de l'Estatut, caldrà veure què passa amb aquest solar municipal destinat, de moment, a fer de dipòsit de runes i materials.