L'any 2011 l'Ajuntament va construir una escola bressol en uns terrenys de la plaça del Perú qualificats com a equipament. Aproximadament eren 2.400 metres quadrats que fins aleshores s'utilitzaven com a zona verda. Per compensar aquesta reducció van arribar al compromís següent amb els veïns. JOSEP VARGAS, plataforma Veïns de la plaça del Perú "Es va quedar d'acord que quan es fes l'escola bressol, que ja està feta fa tres anys, llavors es començaria a fer la remodelació de tota la plaça o bé quan acabessin. Però ni una cosa ni l'altra." Per això, ara volen saber quan es començaran aquestes obres. JULIÁN PÉREZ, plataforma Veïns de la plaça del Perú "Som conscients que l'Ajuntament, també, té una manca de caixa, de calers. No entrem en el tema que hagi de ser aquest any, el 2014, el 2016 o el 2025, però sí que volem una data concreta d'inici d'aquesta intervenció a la plaça." La data podria arribar aviat. A l'última audiència pública del districte, el regidor va explicar als veïns que en les partides pressupostàries que s'han desencallat gràcies a l'acord amb el Partit Popular hi ha la de la plaça. Un cop comencin els treballs pot ser un bon moment per pensar-ne un nom. Els veïns l'han batejada com a plaça del Perú ,però al Nomenclàtor aquest espai verd de la ciutat encara no hi consta.