La Plataforma pels Equipaments dels Veïns de la Sagrada Família reclama els projectes que s'haurien d'haver fet a l'illa de Myrurgia, com els habitatges dotacionals per a joves, que haurien de construir-se aquí, a tocar dels Jardins de la Indústria. La plataforma reivindica l'esperit del Pla Cerdà i demana una major previsió a l'Ajuntament per dotar el barri, un dels més densament poblats de la ciutat i amb una gran afluència de turisme, de més equipaments i d'espais cívics. Els equipaments de l'illa de Myrurgia són una reivindicació històrica. S'haurien d'haver construït fa 10 anys. Els dos més importants són els habitatges per a joves i la Residència - Centre de Dia a la confluència del carrer del Rosselló amb el de Roger de Flor. JOAN ITXASO, coordinador de la Plataforma "A partir d'aquesta lluita es va arribar a uns acords amb l'Ajuntament pels equipaments que nosaltres volíem que es fessin a l'illa de Myrurgia i finalment no s'hi van fer. Vam acceptar una proposta que no era del nostre agrat, però que preveia que aquests equipaments es farien fora de l'àmbit de Myrurgia excepte la guarderia, que finalment sí que s'ha fet allí". Els veïns consideren un èxit que alguna cosa es comenci a moure, però també que s'ha de planificar el futur per preveure-hi la construcció d'habitatge social, recuperar i millorar l'espai públic i garantir espais per a equipaments. JOAN ITXASO, coordinador de la Plataforma "De l'estudi que hem fet del barri, hem vist que l'única peça important per fer un complex d'equipaments potents, comparable al que hi ha al Fort Pienc, és la peça que hi ha al carrer Mallorca, de la qual actualment és propietària Aigües de Barcelona. I a més, també té un interior d'illa a recuperar per al barri". La Sagrada Família és un barri molt dens, amb una població de prop de 12.000 persones majors de 65 anys. Tot i això, la mitjana d'equipaments públics de què disposa no arriba al 60% de la de Barcelona. Davant la forta pressió turística i el trànsit massiu, la plataforma reivindica espais veïnals. Els veïns creuen que aquest hauria de ser una prioritat per al barri i esdevenir un punt de trobada per als veïns.