Fonts del Zoo de Barcelona, que no ha volgut valorar el comunicat dels treballadors, únicament apunten que el delfinari, construït el 1968, és un edifici amb clares mancances i que necessita una reforma, però “que a hores d’ara no és assumible per l’elevat cost de l’obra”. Sobre el dormitori dels elefants i la instal·lació dels dragons de Komodo, les mateixes fonts asseguren que els problemes que han anat sorgint “s’han resolt”. La raó que explica el comunicat dels treballadors és, segons les fonts consultades per BTV, el canvi en el contracte de manteniment, que a partir de la tardor es vol externalitzar “per guanyar en eficiència i reduir despeses”.

Fins ara vuit treballadors de B:SM s’ocupaven de les tasques de jardineria, manteniment i neteja del parc. En un futur es volen unificar aquests tres serveis i externalitzar-los perquè se n’ocupi de forma unitària una empresa privada. Segons el Zoo, dels vuit treballadors n’hi ha dos que han estat recol·locats en altres tasques a B:SM i els altres sis estan pendents de ser reubicats dins l’empresa. El Zoo de Barcelona diu que la voluntat ha estat mantenir els treballadors a B:SM.

Els empleats, en canvi, consideren que el canvi del model de gestió “suposa desmantellar el model públic actual i anar cap a la privatització encoberta”.

El contracte de manteniment està en fase de licitació en espera que sorgeixin ofertes. El Zoo de Barcelona preveu que el canvi es farà efectiu a la tardor.