ALBERTO JOSÉ PÉREZ, secretari general de CCOO a Correus de Barcelona "Se va a encontrar colas mayores para un servicio universal, com es el servicio postal al que tienen derecho los ciudadanos. Además se va a encontrar con problemas en el ámbito rural, puesto que tiene un coste también a la hora de realizar ese servicio postal."

Segons els sindicats, des de fa dos anys s’han reduït més de 5.000 llocs de treball a Correus. L’empresa ho nega i diu que s’han reduit les contractacions eventuals per poder incorporar treballadors fixes.

Els sindicats asseguren que el servei pateix una retallada del finançament propera al 50% a nivell estatal i del 30% a Barcelona. Diuen també que això empitjora no només les condicions laborals dels treballadors, sino també el servei al ciutadà.