El soroll sorpren, però si no ens deixem impressionar... La quiropràctica és una especialitat que treballa sobre la columna vertebral per millorar el sistema nerviós. GREGORY VEGGIA, quiropràctic "Si estas vertebras estan bien alineadas el nervio no está afectado. Una vertebra que se desplaza afecta a la raíz nerviosa." I si això passa les conseqüències més habituals són... GREGORY VEGGIA, quiropràctic "Hormigueos, perdida de tacto, de coordinación. Un 80% vienen por problemas de espalda y luego descubren que desde que vengo las jaquecas han desaparecido." Espanya és un dels tres països europeus que encara no té oficialitzada la quiropràctica que es considera la tercera professió sanitària en el món. GREGORY VEGGIA, quiropràctic "Al no haber reconocimiento en un país o una región hay mucho intrusismo. personas que se llaman quiroprácticos que en realidad hacen cursillos muy cortos donde al final aprenden a hacer diferentes maniobras pero le seguimiento de un paciente es muy diferente." Al nostre país la majoria dels professionals són estrangers perquè fins fa tres anys només es podia estudiar fora. Ara, Madrid i Barcelona ofereixen estudis universitaris en quiropràctica.

La quiropràctica es basa en els anomenats ajustos, o sigui, en manipulacions de les vèrtebres que actuen directament sobre el nostre sistema nerviós.