Segons l’informe de la policia catalana, publicat coincidint amb la celebració del dia internacional contra la violència masclista, els Mossos han rebut un 56,5% més de denúncies per descobriment i revelació de secrets, una tipologia de delicte molt relacionada amb la difusió d’imatges i d’informació de caire confidencial a través d’Internet.

Pel que fa a la tipologia de les víctimes ateses, el  75,5% té entre 22 i 45 anys. Més concretament, la franja amb l’afectació més elevada és la que va entre els 31 i els 40 anys, que aplega el 37% de les denúncies.  El 4,2% de les denúncies es refereixen a víctimes menors d’edat, i l’11%, a majors de 65, un col·lectiu que ha incrementat el nombre de les denúncies.

Des del gener s’han produït 14 assassinats de dones per violència masclista a Catalunya, cinc a Barcelona. En sis dels casos les dones havien denunciat els agressors, i en un la policia hi havia actuat d’ofici. En cap d’aquests casos no hi havia cap mesura de protecció en vigor. Catalunya és la comunitat autònoma amb el percentatge d’ordres de protecció aprovades més baix de tot l’estat, amb un 31% de les incoacions. La dada contrasta amb el 55% de mitjana a Espanya, i amb el 82% de la comunitat de Múrcia.

L’actuació dels Mossos d’Esquadra ha servit per efectuar 4.756 detencions d’homes per presumptes delictes de violència masclista i 1.029 detencions per trencament de condemna. La franja d’edat amb més detencions coincideix amb la de víctimes, de 31 a 40 anys, amb un 37% dels casos. Només el 0,5% dels detinguts són menors d’edat.

La policia catalana actua en els casos de violència masclista a través dels anomenats Grups d’Atenció a la Víctima (GAV), presents a totes les comissaries. Fan funcions de prevenció, detecció, atenció, seguiment i protecció. A més, la Direcció General d’Administració de Seguretat treballa per aprofundir en el coneixement teòric de la violència masclista per adaptar-lo als Mossos d’Esquadra mitjançant un model de valoració i prevenció de riscos. La policia, a més, efectua accions preventives com les xerrades, 800 des del gener, el 80% de les quals han anat adreçades a joves d’entre 13 i 20 anys.