JOANA ORTEGA, vicepresidenta del govern "El que sí que marca la llei és que el dia de reflexió no hi pot haver cap manifestació ni política, ni de demanda del vot, ni de protesta. Per tant, si fos el cas la Junta Electoral com és lògic hauria d'actuar i en conseqüència nosaltres hauríem d'acatar el que ens digués la Junta Electoral".